Administratie uitbesteden

Voor organisaties wordt het uitbesteden van bedrijfsprocessen vanuit kostentechnische overwegingen steeds belangrijker. Door bijvoorbeeld toenemende internationalisering en concurrentie zijn kostenbesparingen en stroomlijning van processen essentieel.

Veel administratieve backoffice werkzaamheden komen in aanmerking voor outsourcing. DDC helpt u bij het uitbesteden van deze ondersteunende processen. Dit noemen we ook wel Business Process Outsourcing (BPO).

Voor outsourcing van uw data- en papierintensieve bedrijfsprocessen zetten we onder andere de volgende diensten in:

Lees hier meer over onze dienstverlening.

Enkele voorbeelden van onze BPO-oplossingen:

Postkamer

Een goede afhandeling van binnenkomende post legt aanzienlijk beslag op uw medewerkers en dure kantoorruimte. Denk bijvoorbeeld aan het secretariaat of de postkamer die de post verzamelt, opent en verspreidt binnen uw organisatie.

We kunnen dit proces aanzienlijk efficiënter en effectiever uitvoeren. We vangen de post op en openen, sorteren, scannen en coderen deze. Vervolgens krijgt iedere geadresseerde afdeling of persoon toegang tot de digitale documenten die voor hem of haar van belang zijn. Het origineel wordt opgeslagen, vernietigd of verzonden naar uw eigen archief.

Financiële administratie

Hoewel e-factureren in opkomst is, komen in de meeste organisaties nog steeds papieren facturen binnen. Het verwerken hiervan is een handmatig, arbeidsintensief proces.

Door uw binnenkomende facturen te digitaliseren helpen we met administratieve lastenverlichting. De facturen kunnen makkelijker en sneller worden verwerkt en gearchiveerd. Door minder met papier te werken kunt u bovendien fors besparen op de kosten van uw crediteurenadministratie.

Personeelsadministratie

Ook de personeelsadministratie is een documentintensief proces. Contracten, beoordelingen, loonbelastingverklaringen, et cetera. De dossiers worden iedere dag dikker.

In veel gevallen is de salarisadministratie uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf, maar de achterliggende fysieke documenten krijgen minder aandacht. Toch worden de eisen vanuit bijvoorbeeld juridische en fiscale hoek steeds strenger. Wij kunnen u helpen met het digitaliseren van uw personeelsadministratie, met inachtneming van vertrouwelijkheid.

Archivering

Voor iedere organisatie die veel met papier werkt is de backlog, oftewel het bestaande archief, een aandachtspunt. Het kent veel beperkingen en een hoge overhead. Documentbeheer is daarom eenvoudiger en goedkoper als wordt omgeschakeld op digitale archivering.

We kunnen samen met u in kaart brengen welke archiefdocumenten op welke wijze en voor hoe lang moeten worden opgeslagen. En hoe deze het beste kunnen worden ontsloten. Voor iedere unieke situatie hebben wij een passende oplossing.

We verzorgen het complete digitaliseringstraject:

Met behulp van een door ons zelf ontwikkelde applicatie kunnen wij tevens de publicatie van uw digitale archief verzorgen.

Klik hier voor meer informatie over het scannen van archieven.

Neem contact met ons op