Marketing & communicatie

Zakelijke dienstverlening op het gebied van marketing en communicatie is bijzonder gevoelig voor schommelingen in de economie. Zodra het economische klimaat minder gunstig is, wordt vaak als eerste bezuinigd op het marketingbudget. Het optimaal inrichten van marketingcampagnes is daarom van groot belang.

Succesfactoren voor hoog rendement

Om maximaal rendement te halen uit een direct marketingactie, is een efficiënte en effectieve responsverwerking essentieel. Dit maakt een vermindering van de vaste kosten mogelijk. Daarnaast is de tijdige beschikbaarheid, kwaliteit en integriteit van de responsdata een belangrijke factor voor het succes van de opvolging.

Onze oplossing

Hoge kwaliteit van de responsverwerking kan door middel van digitalisering bij DDC Europe. Door de inzet van document handling, scanning en data entry wordt de fysieke respons omgezet in databestanden.

We zijn in staat grote responsaantallen op te vangen, digitaliseren, invoeren en verrijken. Dankzij onze jarenlange ervaring en ons mondiale netwerk kunnen we respons snel en kostenefficiënt verwerken.

Ontsluiten van informatie

Na het digitaliseren van uw gegevens stellen we de databestanden en gescande responskaarten beschikbaar aan alle belanghebbenden binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld in de cloud. Alle gegevens zijn daardoor snel beschikbaar en toegankelijk, onafhankelijk van tijd en plaats.

Statistieken en analyses

Daarnaast kunnen analyses worden uitgevoerd op responsbestanden. Bijvoorbeeld met betrekking tot de responscurve, postretouren & adreswijzigingen en doelgroepanalyse. Door de ervaringscijfers kunt u vervolgacties verbeteren en uw slagkracht vergroten.

Meer tijd voor uw kernactiviteiten

Door uw ondersteunende processen bij ons uit te besteden neemt uw flexibiliteit toe. U kunt uw eigen serviceaanbod verbreden en verbeteren doordat meer tijd en middelen vrijkomen.

Neem contact met ons op